JOSÉ SUÁREZ

INICIO

Nas miñas fotos sempre está o home ou polo menos a súa pegada

Este blog pretende poñer á disposición de todos, os diferentes documentos para un mellor coñecemento da obra e da persoa de José Suárez. Os textos, artigos, cartas e os diferentes documentos, deixáronse no idioma de orixe.

X. L. Suárez Canal