BIOGRAFÍA

INICIO > BIOGRAFÍA
 • 1902 : Nace en Allariz (Ourense)                                                                                 
 • 1919: Empeza a facer fotos, cando aproba o Bacharelato en Ourense, e o seu pai lle regala unha cámara fotográfica. Estudia dereito en Salamanca. Amizade con Don Miguel de Unamuno. Entra en contacto coa Revista de Occidente
 • 1921: Faille fotos as suas irmáns. Comeza a publicar algunhas
  reportaxes como afeccionado en Vida Gallega  sobre Allariz e a Festa do Boi en Allariz
 • Empeza a fotografar por terras de Salamanca :La Alberca,Candelario, Peña de Francia…
 • 1932: Realiza as series etnográficas da romaría de San Vitoiro (Allariz), dos oleiros (Niñodaguia), de beiramar (Rias Baixas  Galegas), da malla   (Paicordeiro e San Salvador dos
  Penedos   no concello de  Allariz), os carros e as feiras. Nestas series podemos apreciar a vinculación coa nova  linguaxe das  vangardas  fotográficas.
  1932: Publica o libro 50 Fotos de Salamanca con limiar de Miguel de Unamuno. Libro tirado en 120 exemplares,
  realizados con fotografías pegadas directamente sobre as follas.
 • 1934: Realiza para a revista Cruz y Raya  a serie de retratos de
  Miguel de Unamuno en La Flecha en Salamanca.
 • 1935: Retrato do seu amigo Benjamin Jarnés ( Febreiro). Publica diversas fotos en Ahora, Mundo Gráfico, Mundial , Estampa e Atalaya. Publica en La Nación  de Buenos Aires a reportaxe sobre as Romarías Galegas para ilustrar un artigo de Eduardo Blanco Amor.
 • Exposición no Circulo de Bellas Artes de Madrid.
 • Exposición en Paris no Office National Espagnol de Tourisme.
 • Casa con Mary Santiago Mirat en xuño de 1935
 • 1936: Participa na rodaxe de El cura de Aldea de Francisco Camacho para a compañía CIFESA por terras de Salamanca en Villanueva de Yelte.
 • A compañía CIFESA encárgalle facer catro documentais sobre  mariñeiros, oleiros, canteiros, e feirantes. Na primavera do mesmo ano empeza  a facer a película   de Mariñeiros por terras do Morrazo e de Rianxo.
 • Paralelamente realiza a serie fotográfica de Mariñeiros que posiblemente  empece ao mesmo tempo que rodada o documental.
 • En decembro deste ano, a piques de rematar a película de Mariñeiros, ten que exiliarse na Arxentina por mor da Guerra Civil Española. Sae por Lisboa no mesmo barco que Manuel Colmeiro e segundo certas testemuñas tamén con Maruja Mallo
 • 1937: Remata a película de Mariñeiros en Arxentina e a estrea en 1938.
 • Primeira exposición en Amigos del Arte conxuntamente con Manuel Colmeiro e Clemente L. Pasarón
 • 1938: Primeiros anos en Arxentina dedicados ao cine. Empeza a realizar unha serie de  26 películas segundo certas testemuñas.
 • Escribe  o guión de película: Marineros y tiburones. 
 • Empeza a facer fotoxornalismo traballando para La Prensa de Buenos  Aires.
 • Publica varias fotos na Revista  Cine Graf e Atlántida (Arxentina).
 • 1940: Nestes anos retrata ao Biólogo Pio del Río Hortega exiliado , como él na Arxentina
 • 1942: Publica Nieve en la Cordillera. Libro de fotos publicado en  ocogravado  en Buenos Aires, con un texto seu e dedicado a súa muller Mary e co Vitor da Universidade de Salamanca.
 • Obtén pola película Malambo o Condor Académico, premio da Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas da Arxentina . Ingresa  na Academia.
 • Exposición de Estampas de Artistas Gallegos organizada
 • por la Comisión Cultural Gallega auspiciada por el Centro Orensano y la Irmandade Galega
 • 1944: Publica algunhas fotos na revista da Real Sociedad Fotográfica de Madrid con texto de Juan Francés.
 • 1945: Exposición de fotografías: O mar e o home nas costas galegas   na galeria Van Riel (Buenos Aires)
 • 1946: Foto de Rafaél Alberti dedicada a José Suárez e tamén dun soneto dedicado a él: A la gracia
 • 1949: Retrato de Emile Allais no inverno no Portillo en Chile
 • 1950: Instálase en Punta del Este.Traballa para  El Día  de Montevideo. Abre unha librería na súa casa El Yelmo deMambrino.
 • Por estas datas fotografía a Delia Garcés posiblemente nas  praias de Punta del Este  e a Ramón Pérez de Ayala por terras de Punta Arenas
 • Durante os anos de exilio inicia relacións de amizade con intelectuais do exilio como: Luis Seoane, Nuñez Búa, Alejandro Casona, Rafael Alberti, Margarita Xirgú, Maruja Mayo, José Bergamin, Ramón Perez de Ayala, Manuel Colmeiro, Laxeiro, Luis Tobío, Jesús Canaval, os Irmáns Villaverde, Gori Muñoz e a súa muller Carmen Antón ( actriz de La Barraca  fundada por Federico García Lorca….e coincide en tertulias con Castelao….
 • Publica en Galicia Emigrante.
 • 1952: Retrato de Alejandro Casona en Punta del Este.
 • 1953: Carta de Ramón Pérez de Ayala en agosto, antes da súa viaxe ao Xapón. Primeira viaxe ao Xapón como corresponsal de La Prensa  e de El Día.
 • Fica un ano e medio no Xapón onde realiza diferentes series fotográficas sobre ese  país, interesándose principalmente pola cultura xaponesa.
 • Retratos do actor Sessue Hayakawa, e dos pintores Shinsui Ito e Taro Okamoto
 • 1954: Publica fotos na 3ª edición da Guía de Galicia de Otero Pedrayo da Editorial Galaxia
 • 1955/56: De volta a América dita conferencias e realiza exposicións sobre a vida e a arte no Xapón, en Amigos del Arte en Montevideo.
 • Presentación de diferentes textos  de teatro Noh xaponés.
 • Publica en LIFE (segundo as súas testemuñas) e U.S. Camera.
 • 1957: Exposición sobre o Xapón: Vislumbre do Xapón en Amigos del Arte en Bos Aires.
 • 1959: Retorna a Galicia. Retrata a súa familia
 • 1960: Segue como corresponsal de La Prensa publicando entre 1960 e 1971  sesenta e unha reportaxes fotográficas neste xornal (Virginia Woolf, A. Kurosawa, Acrópolis Grega  etc…). Viaxa por España e todo Europa.
 • Nos anos 60 volve a entablar relación coa súa muller Mary en Salamanca pero non dura moito tempo
 • 1961: Debuxo de Rafael Alberti no que inclue os primeiros versos de Marinero en Tierra, unha clara alusión as fotos de Mariñeiros
 • 1962: Publícase a Historia de Galicia dirixida por Otero Pedrayo (Buenos Aires). Colabora coas súas fotografías na parte gráfica, a petición do seu amigo Luis Tobio.
 • 1963: Foto dedicada de Lorenzo Domínguez en Mendoza
 • 1965: Realiza a serie sobre La Mancha que responde ao
  proxecto de documentar a ruta que percorrera o Quixote na novela de Cervantes.
 • 1966: Para o Libro The Life and Death of the Fighting Bull  encarregado pola Editorial Cassell de Inglaterra con prólogo de J.Marks, fotografía a festa dos touros.
 • 1967:  Instálase en Galicia. Primeiro en Allariz e despois no Hotel Miño de Ourense onde mantén tertulias cos seus amigos, Eduardo Blanco Amor e Carlos Casares entre outros. Pasa unha temporada en Vilagarcía de Arousa en compañía da Familia Villaverde
 • Deixa de consagrarse a fotografía.
 • Últimas exposicións da serie  Mariñeiros na Sala de Arte da Caixa de Aforros Municipal de Vigo e no 1971 no Museo Arqueolóxico de Ourense.
 • Amizade con Saturnino Rego a que coñecera en Manzaneda practicando esquí.
 • 1974: Morre en A Guarda, Galicia.
 • 1977: Exposición en a Casa do Brasil. Madrid.
 • 1979:  Exposición sobre o Xapón en Brest (Francia).
 • 1981: Publícase o libro Galicia, Terra, Mar e Xentes  en Edicións Xerais de Galicia.
 • 1984: A súa obra é incluida na exposición colectiva Idas e Caos  (Comisariada por Joan Fontcuberta) na Biblioteca Nacional de Madrid así como na 1ª Fotobienal de Vigo.
 • 1985: Exponse parte da  súa obra en Ollares no Tempo. UIMP de A Coruña.
 • 1988: José Suárez 1902-1974. Dentro da 1ª Fotobienal de Vigo
 • 1992: Obra na Exposión Tiempo de Silencio. Panorama de la fotografía española de los años 50‑60.
 • 1993: Exposicion de Tiempo de Silencio no Palais de Tokio . Paris.
 • Exponse a súa obra na Sala de Caixa Galicia de A Coruña.
 • Publicase na serie Álbum o libro  José Suárez. Centro de Estudios Fotográficos.
 • 2004:Variaciones en España. Fotografía y arte 1900-1980. Museo MARCO de Vigo
 • 2005: A Galicia Moderna 1916- 1936Xunta de Galicia.Centro Galego de Arte Contemporánea
 • 2011: El Movimiento de la Fotografía obrera-1926-1939. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
 • 2015: José Suárez: Uns ollos vivos que pensan. Xunta de Galicia.Cidade da Cultura de Galicia. Museo Centro Gaias.
 • 2016: José Suárez: Unos ojos vivos que piensan. Instituto Cervantes. Madrid
 • 2016: José Suárez: Unos ojos vivos que piensan. Centro Cultural Borges. Buenos Aires
 • 2017: José Suárez: Unos ojos vivos que piensan. Centro Cultural de España. Montevideo
 • 2017: José Suárez: L’oeil qui pense. Instituto Cervantes. París
 • 2017: José Suárez: Unos ojos vivos que piensan. Instituto Cervantes. Tokio
 • 2017: José Suárez: Unos ojos vivos que piensan. Instituto Cervantes. New Delhi
 • 2018José Suárez: Unos ojos vivos que piensan. Xunta de Galicia.Hospedería Fonseca. Universidade de Salamanca
 • 2018: José Suárez: Uns ollos vivos que pensan. Xunta de Galicia.Museo de Belas Artes. A Coruña
 • 2018: Mariñeiros. CDIS. Universidade Menéndez Pelayo. Santander
 • 2019: José Suárez : La Mancha. Concello de Campo de Criptana
 • 2021: José Suárez.1902/1974.Museo de Pontevedra